Kvitsøy sokn har fått nye hjemmesider på www.kirken.no/kvitsoy
Ingen innlegg.
Ingen innlegg.