Vielse


Vielse bestilles ved å ta kontakt med kirkekontoret på telefon eller e-post. Vielsen blir da registrert hos oss og det blir avtalt dato og klokkeslett for vielsen.


Dato og tid for vielse

Vi har vanligvis få vielser på Kvitsøy i løpet av et år, og derfor kan dere stort sett regne med å få vielse den dagen dere ønsker. Kvitsøy deler prest med Randaberg menighet, så enkelte datoer, særlig i mai og august, kan bli «fulltegnet» også på Kvitsøy.


Sted for vielse

Utenom kirken er uteområdet ved Steinkorset i Leiasundet godkjent for vielser i menighetens regi.


Valg av prest

Prestene i Randaberg rullerer på å gjennomføre vielsene i Kvitsøy kirke. Dersom dere har et spesielt ønske om prest må en selv ta kontakt med denne og høre om han/hun er villig/har mulighet til å stille opp. Enhver som er ordinert prest i Den norske kirke kan spørres. Denne presten må da søke soknepresten om å få gjennomføre vielsen (en ren formell sak). Dersom dere skaffer egen prest så må dere informere menighetskontoret så snart som mulig.


Organist

Dersom ikke annet er avtalt så er organist inkludert i bestillingen av vielse. Dersom dere stiller med egen organist eller lignende, må menighetskontoret ha beskjed om det i god tid før vielsen.


Koster det noe?

Dersom en av brudefolkene er medlem av Den norske kirke og har tilknytning til Kvitsøy (det vil si bor i kommunen, er født her eller har foreldre som bor her) betaler man ingenting for bruk av kirken (inkludert kirketjener og organist). Har dere ikke en slik tilknytning må dere ta kontakt med kirkekontoret om pris for vielsen. Det kan være aktuelt å ta betalt for prest, organist og leie av kirken.

 

Papirer som må fylles ut

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, også når dere gifter dere i kirken. Det betyr at det er noen skjemaer som må fylles ut. Disse kan lastes ned på skatteetatens sider. Fyll ut skjemaene, og send dem til deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke tidligere enn 4 måneder før giftemålet. Dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

Kryss av nederst på "Erklæring fra brudefolkene" på at prøvingsattesten skal sendes direkte til Kvitsøy sokn, Leiasundveien 14, 4180 Kvitsøy. Hvis ikke må dere selv ta ansvar for å få den levert til kontoret minst en uke før vielsen.


Vielsessamtale og ønsker om musikk

Ta kontakt med kirkekontoret for å avtale vielsessamtale med presten (vanligvis 2-3 uker før vielsen). Dere velger selv salmer og brudemarsjer. Ta direkte kontakt med organisten 2-3 uker før vielsen og avtal musikken. Se kontaktinformasjon i margen.

 

Deltagelse under vielsen

Dersom dere ønsker det, kan bryllupsgjester delta med musikalske innslag, tekstlesning, andre passende kulturelle innslag eller lignende under vielsen. Dette avtales med presten i vielsessamtalen. Organistene spiller gjerne til solosang og lignende. I Kvitsøy kirke foretrekker vi levende musikk framfor playback). Avtal øvingstid direkte med organisten.

 

Sangark og pynting

Dere er selv ansvarlige for å få trykket sangark og eventuell pynting av kirken. Salmebøker i kirken kan også brukes. Avtal med kirkekontoret om tidspunkt for pynting.


Les mer om vielse i Den norske kirken (om valgmuligheter i vielsen, tekster og andre tips) på Den norske kirkes hjemmeside.