Medarbeidere

Bjørn Brakestad, sokneprest
Linda Tveteraas, kirkeverge
Lola Maria Vilaseca Meling, kantor
Stian Bjørsvik, trosopplæringsmedarbeider (konfirmanter)
Liv Nesse Amundsen, trosopplæringsmedarbeider (dåpsskole)
Eugenie Prøis Lunde, dirigent menighetskoret
Eigil Hansen Hoftstetter, kirketjener