Gravlegging


Gravferd i kirken

I gravferden i kirken tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overlater den døde til Gud.Døden kan være vanskelig å gripe. Å miste noen er tungt å ta inn over seg. Gravferden gjør døden og adskillelsen mer konkret. Å samles om kisten til takk og avskjed er et stoppested på veien gjennom sorgen. Mange kjenner seg hjulpet av de kjente rammene gravferdsgudstjenesten gir. Gravferden er de nærmestes avskjed med den døde.En kirkelig gravferd er samtidig en offentlig handling. Det er et fellesskap som markerer at et liv er slutt. Ved avskjeden viser vi respekt for den døde, for livet som har vært og for livet som skal leves. I gravferden får vi takke og minnes. Her er rom for gråt og klage. Vi kan òg få løfte fram for Gud det som ikke ble slik det skulle mellom oss. Gravferdsgudstjenesten er en bønn om forsoning, framtid og håp.

Kirkelige begravelse/bisettelse på Kvitsøy

Det kan være begravelser på Kvitsøy tirsdag til fredag.  Det vanlige er at begravelsesbyrået på vegne av de pårørende tar kontakt med prest og kirkeverge for å avtale tidspunkt for begravelse/bisettelse.
Normalt pyntes det i kirken samme dag  i forkant av begravelsen/bisettelsen. Skal det pyntes dagen før må det skje etter avtale med kirkevergen. Kommer blomster dagen før kan de settes i forgangen ved toalettet i bårehuset, her er døren oppe.
Kirken har kun organist på deltid. Dersom seremoni avholdes andre dager enn når «vår» organist er tilgjengelig kan familie eller begravelsesbyrå måtte skaffe organist selv/ lønne denne selv.