Gudstjenesteplan


Det blir utarbeidet gudstjenesteliste for hvert halvår. Disse distribueres til alle husstander på Kvitsøy i menighetsbladet "Kirkebakken". Du kan også finne gjeldende halvår på linken under.