Andre planer

Kvitsøy sokn har utarbeidet følgende planer:

Bevaring og utvikling Kvitsøy kirke