Menighetskoret


Koret er menighetens voksenkor.  De har som hovedoppgave å synge ved våre gudstjenester, men deltar også på andre arrangement.  De øver hver torsdag i oddetallsuker fra kl.20.00 og utover. Korets leder og dirigent gjennom mange år er Eugenie P. Lunde.  Hun kan kontaktes for booking, samt om en har lyst å være med i koret.

Menighetskoret feirer i 2015 at det er 35 år siden oppstarten.