Menighetsrådet

Følgende personer er valgt for 2015-2019

Kjersti Greibesland
Einar Nordbø (permisjon 2017)
Arild Amundsen
Ingrid Pettersen
Eugenie Prøis Lunde, 1. vara (fast medlem i E. Nordbøs permisjon)


Marie Nordbø, 2. vara
Inger Cathrine Moe, 3. vara

Kommunal representant i fellesrådssaker er Henrik Haaland.