Dåp

Å få et barn er en stor glede og et stort ansvar. Slik som det nye familiemedlemmet skal finne sin plass i familien, skal barnet også få sin plass i Guds familie. I dåpen blir barnet tatt inn i menigheten og blir en del av det kristne trosfellesskapet på Kvitsøy og i verden.

På Kvitsøy skjer dåpen nesten alltid under gudstjenesten. Vi har om lag 20 gudstjenester i året, og ønsker at familien selv, så langt det er mulig, kan bestemme ved hvilken gudstjeneste de vil at dåpen skal holdes. Listen over datoer for gudstjenestene ligger under fanen "Aktiviteter".
Dersom dere ønsker å døpe barnet deres, ta kontakt med kirkekontoret på e-post eller på telefon. Her vil dere få den praktiske informasjonen dere trenger, og dere vil også få opplysninger om prest og litt informasjon om dåpssamtalen. Selve registreringen gjøres på https://minkirkeside.no/Kvitsoy

Samtalen før dåpen skjer med presten i menigheten, vanligvis den presten som skal døpe barnet. Dåpssamtalen kan enten holdes hjemme hos familien eller på kirkekontoret. Det er foreldrene som bestemmer dette. Dersom dere ikke er bosatte på Kvitsøy, må dere i tillegg til å avtale dåp med Kvitsøy menighet, kontakte deres lokale menighet for å avtale en dåpssamtale der.

Før dåpssamtalen kan det være lurt å ha tenkt over hvem som skal være faddere til barnet. Fadderne skal være fylt 15 år og være medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåpen. Det kan være fra to til seks faddere, og minst to må være tilstede i kirken under dåpen.

I kirken møtes dere av presten, en kirkevert eller klokkeren. Det er vanlig at dåpsfølget går inn i kirken i prosesjon sammen med presten. De fremste benkene i kirken er reservert dåpsfølget og dere sitter der under gudstjenesten.

Voksne som ikke har blitt døpt tidligere kan også døpes. Ta kontakt med kirkekontoret for å be om dåp

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med kirkekontoret. Du kan også lese mer om dåpen på Den norske kirkes nettsider her.