2.24.2018

Gudsteneste


Gudstjeneste i morgen, søndag 25. februar  kl. 11.00.  Prest er Svein Nybø, organist Maria Dolors Vilaseca.
Det blir nattverd, menighetskoret er med  og vi får gi vår gave til menighetsarbeidet.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.
Hjertelig velkommen!