12.01.2017

Lys våken gudstjeneste

Søndag 3. desember blir det gudstjeneste kl. 11.00 og
prest  er Svein Nybø .
Lys våken-gjengen er med, og Grethe Duthie deltar på trompet. Organist er Maria Dolors Vilsaca.
Offeret går til menighetsarbeidet.
Etter gudstjenesten er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe!