9.30.2017

Familiegudstjeneste

Velkommen til familiegudstjeneste i kirken i morgen, 1. oktober kl. 11.00. Sogneprest Svein Nybø, organist er Maria Dolors Vilaseca. Sang og musikk ved Charlotte Bjørsvik og Magnus Hugdal.
Det blir nattverd, og offeret går til trosopplæringen.
Etter gudstjenesten er du hjertelig velkommen til å stoppe igjen for kirkekaffe.