8.19.2017

Gudstjeneste

Gudstjeneste i morgen, søndag 20. august, kl. 11.00. Prest er Anne Grete Hagen og Maria Dolors Vilaseca er organist. Det blir dåp, nattverd og sang ved Liv Nesse Amundsen. Vi kan gi vår gave til menighetsarbeidet.
Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.
Hjertelig velkommen til gudstjeneste!