5.09.2017

Årsmøte i Kvitsøy menighet

Det innkalles med dette til årsmøte i Kvitsøy menighet søndag 14. mai etter gudstjenesten ca. kl.12.15. Her er alle som ønsker velkommen til å møte!

Saksliste årsmøte:

  1. Velkomst
  2. Godkjenning av saksliste og innkalling
  3. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding og regnskap 2016 for Kvitsøy menighet
  5. Innmeldte saker? Frist 12. mai.
  6. Planer fremover

Kirkekaffe – vel møtt!

For Kvitsøy menighetsråd
Arild Amundsen
Leder menighetsrådet