4.28.2017

Rehabilitering av kirken

Faber Bygg har nå igangsatt arbeidet med rehabiliteringen av kirken. Den første delen som blir tatt er mot øst, deretter vil de fortsette med inngangspartiet på vestsiden.
Det har over lengre tid vært vannlekkasjer i taket over sakrestiet og våpenhuset.
Det er uvisst hvor lang tid arbeidet vil ta.