4.15.2017

Gudstjeneste

Høytidsgudstjeneste 1. påskedag kl. 11.00 ved sogneprest Svein Nybø. Organist er Maria Dolors Vilaseca. Menighetskoret deltar.
Nattverd. Offeret går til Misjonsprosjektet. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Hjertelig velkommen!