4.12.2017

Gudstjeneste

Skjærtorsdag, 13. april, blir det gudstjeneste kl 11.00 ved sogneprest Svein Nybø. Organist er Maria Dolors Vilaseca og Eugenie P. Lunde deltar med diktlesing og sang.
Det blir nattverd og offeret går til Utstein Pilgrimsgard.
Hjertelig velkommen til gudstjeneste!