3.21.2017

Tilbakeblikk på konfirmantfesten

Tradisjonen tro ble det etter samtalegudstjenesten holdt en fest for årets konfirmanter, samt 50-årskonfirmantene. Det ble en kjekk dag, der alle fikk by på seg selv. Konfirmantene måtte til pers i en mimelek, mens 50-årskonfirmantene ble intervjuet. Her er noen tilbakeblikk.


Kjersti Greibesland intervjuer de av 50-årskonfirmantene som kunne komme. Fra venstre: Liv Jorunn Cooper, Norunn Marie Nordbø, Jon Rønning, Einar Jan Eriksen. Foto: Arild Amundsen

Familie og venner lar seg underholde. Foto: Arild Amundsen

Årets konfirmanter, Marcus, Odd Inge, Karsten, Herman og Charlotte. Foto: Arild Amundsen

Liv Nesse Amundsen, som har ansvar for undervisningen, ledet festen. Ved siden av sitter sokneprest Svein Nybø.
Foto: Arild Amundsen

Og slik så konfirmantene ut for 50 år siden. Bak: Erik Haaland, Bernt E. Strømme, presten, Jon Rønning, Einar Jan Eriksen. Foran: Vigdis K. Jensen, Anne Sissel Edland, Liv Jorunn Cooper, Norunn Marie Nordbø, Laila Marie Haaland