3.15.2017

Samtalegudstjeneste

Velkommen til samtalegudstjeneste med konfirmantene i kirken på søndag 19. mars kl. 16.30.
Sogneprest er Svein Nybø og organist er Maria Dolors Vilaseca. Skolekoret og Nina Helgeland Gundersen deltar med sang. Offeret går til Kirkens Nødhjelp.
Etter gudstjenesten er alle hjertelig velkommen til fest for konfirmantene og 50 års jubilantene på bedehuset.