2.09.2017

Ledig stilling som trosopplærerKvitsøy kirkelige fellesråd søker

TROSOPPLÆRER i 9% stilling.
Alle barn som er døpt eller har tilhørighet til Den norske kirke får tilbud om oppfølging av dåpen i alderen 0-18 år, såkalt dåpsopplæring. En trosopplærer er sammen med kirkeverge, prest og frivillige ansvarlig for planlegging og gjennomføring av menighetens dåpsopplæring. Vi søker en engasjert trosopplæringsmedarbeider som vil være med å videreutvikle og iverksette trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0-3 år.

Aktuelle tiltak kan være oppstart av babysang, aktivitetstilbud for foreldre og barn, juleverksted eller lignende. Omfanget av tiltak må tilpasses antallet barn i de aktuelle årskullene, samt stillingens størrelse.

Søkere til stillingen kan bli bedt om å fremlegge politiattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Leder av fellesrådet, Arild Amundsen tlf. 948 78 359
eller Kirkeverge Linda Tveteraas tlf. 900 21 493.

Søknad sendes:
Kvitsøy kirkelige fellesråd, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.
Email: kirken@kvitsoy.kommune.no
Søknadsfrist 24. februar.