1.30.2017

Ungdomsting 2017


Bilderesultat for stemnestaden leirsted Stemnestaden leirsted

Hvert år arrangeres det ungdomsting i alle bispedømmene i Den norske kirke. Ungdomstinget jobber med spørsmål som unge er opptatt av når det gjelder kirke, samfunn, tro og liv. Sakene sendes videre til de som trenger å høre hva ungdomstinget mener. Alle medlemmer i Den norske kirke som er mellom 15 og 30 år har mulighet til å være med på ungdomstinget, og Kvitsøy menighet har mulighet til å sende to delegater. Ungdomstinget arrangeres 10. - 12. mars på Stemnestaden leirsted i Tysvær.

Sakene som skal behandles i år er:
1. Dialog i sosiale medier.
2. Å være alene kristen på skolen.

Reise: Det vil bli ordnet med transport fra Sør-fylket.

Har du spørsmål, ta kontakt med Linda på kirkekontoret, tlf 900 21 493 eller bispedømmekontoret tlf 51 84 62 77.

Påmelding innen 17. februar til kirken@kvitsoy.kommune.no