1.30.2017

Konservering av altertavlen

31. oktober 2016 var malerikonservator Niels Gerhard Johansen fra Norsk Folkemuseum med flere på besøk i Kvitsøy kirke. Han skulle da gjøre en tilstandsvurdering av altertavlen, samt se på de klimatiske forholdene i kirken, som er av stor betydning for bevaringen av altertavlen.
Tilstanden til altertavlen var fortsatt god, men noen skader burde utbedres, så nytt møte ble avtalt til ut på nyåret.

Mandag 23. januar 2017 kom Johansen tilbake til Kvitsøy og foretok konservering av skadene, i tillegg fikk han og renset deler av altertavlen.

Så nå er altertavlen igjen i god stand!