12.03.2016

Lysmesse

Det blir Lysmesse søndag 4. desember kl 19.30 i Kvitsøy kirke ved Liv Nesse Amundsen. Organist er Lola Vilaseca Meling. Menighetskoret deltar og offeret går til Blå Kors. Treng du skyss, ta kontakt med Einar Nordbø på tlf  414 30 004.  
Hjertelig velkommen til gudstjeneste!