12.25.2016

Høymesse

2. juledag er det høymesse kl 12 ved prost Kjetil Aano, organist er Lola Vilaseca Meling. Monica Buvig Stenseth deltar på fløyte. Det blir nattverd, og offeret går til Normisjon.
Dersom du treng skyss, ta kontakt med Einar Nordbø på
tlf. 414 30 004.
Hjertelig velkommen til gudstjeneste!