10.23.2016

Høsttakkefest

Høsttakkefest  i dag kl 18 i Kvitsøy kirke ved prost Kjetil Aano. Organist er Lola Vilaseca Meling. Menighetskoret deltar og offeret går til Kirkens Bymisjon.
Treng du skyss, ta kontakt med Einar Nordbø på tlf  414 30 004

Hjertelig velkommen til gudstjeneste!