5.06.2016

Høymesse

På søndag kl. 11.00 blir det høymesse i Kvitsøy kirke. Nattverd. Musikk ved Eigil Hansen Hofstetter. Offeret går til Bibelselskapet. Det blir ikke årsmøte, slik det står på gudstjenesteplanen (utsatt til 29. mai), men det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.


Alle er velkommen!