5.21.2016

Årsmøte i Kvitsøy menighet


Det innkalles med dette til årsmøte i Kvitsøy menighet søndag 29. mai etter gudstjenesten ca. kl. 12.15. Her er alle som ønsker velkommen til å møte!

Saksliste årsmøte:

1. Velkomst
2. Godkjenning av saksliste og innkalling
3. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
4. Årsmelding og regnskap for 2015 for Kvitsøy menighet
5. Innmeldte saker ? Frist 20. mai
6. Planer fremover
Kirkekaffe - vel møtt!

For Kvitsøy menighetsråd

Arild Amundsen
Leder menighetsrådet

Regnskap

Årsmelding