4.16.2016

Høymesse 17. april

Søndag blir det gudstjeneste kl 11 ved prest Bjørn Brakestad, organist  er Lola Vilaseca Meling.  Nattverd. Offeret går til Kvitsund videregående skole. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Dersom du treng skyss til kirken, ta kontakt med Einar Nordbø på tlf. 414 30 004. 
Hjertelig velkommen!