3.24.2016

Påskegudstjenester

Pasjonsgudstjeneste langfredag  kl 11 ved Bjørn Brakestad, organist Lola Vilaseca Meling. Sang og dikt av Eugenie P. Lunde. Tekstlesing.

Høytidsgudstjeneste 1. påskedag  kl 11 ved Bjørn Brakestad, organist Lola Vilaseca Meling. Nattverd. Menighetskoret deltar. Offeret går til Misjonsprosjektet. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Treng du skyss - ring Einar Nordbø på
tlf: 414 30 004

Velkommen til gudstjeneste!