11.27.2015

Lysmesse

Søndag 29. november er det gudstjeneste kl 11 ved prest Bjørn Brakestad. Organist er Lola Vilaseca Meling. Grete Iren Duthie deltar med musikk.  Lys Våken gjengen har overnattet i kirken og blir med under gudstjenesten.  Offeret går til Familiekrik. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffi. Trenger du skyss, ring Einar Nordbø tlf 51735283.
Hjarteleg velkommen!