11.06.2015

Høymesse søndag 8. november

Vær velkommen til høymesse i Kvitsøy kirke 8. november kl 11.00.
Det blir sang ved Liv Nesse Amundsen, og Lola Vilaseca Meling er organist. Det blir også dåp og nattverd.

Som en del av trosopplæringen vil det bli utdelt 4-årsbok til alle 4-åringer, og nytestamente til alle 5-klassinger.

Og selvfølgelig avslutter vi med kirkekaffe.

Offeret går til Israelsmisjonen

Trenger du skyss? Kontakt Einar Nordbø på 51 73 52 83

Vær velkommen!