10.16.2015

Gudstjeneste og feiring av Menighetskoret sitt 35 år jubileum!

Velkommen til gudstjeneste og høsttakkefest i kirken 18 oktober kl 16.30.

Menighetskoret har 35 års jubileum i år og dette feires med mye sang  i kirken søndag!

Det blir preken av sokneprest Bjørn Brakestad, musikk ved Lola Dolors Vilaseca. Det nye menighetsrådet vil og bli presentert.

Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe, med ekstra gode jubileums kaker!

Du er hjertelig velkommen!