10.19.2015

Feiring av menighetskoret sitt 35-års jubileum

 Det var ei flott feiring av Kvitsøy menighetskor sitt 35 års jubileum under gudstjenesten og høsttakkefesten i går. Både nye og gamle medlemmer var med å gledde oss med sang under dirigent Eugenie sin dyktige ledelse.
Tidligere sokneprest Odd Bjørn Tjøstheim var og tilstede med helsing til koret og leiar i menighetsrådet Narve Steine overrekte velfortjente blomster. Etter gudstjenesten hadde koret stelt i stand kirkekaffe med festkaker!

Ingve Lunde, Anne Lise Høie og Laila Nøstvold var med ifra starten av.

Menighetskoret med med nye og gamle medlemmer.
Menighetrådsleder Narve Steine overrekker blomster til dirigent Eugenie.

Nydelig kirkekaffe!