10.31.2015

Allehelgens gudstjeneste

Søndag  kl 18 blir det Allehelgensgudstjeneste i Kvitsøy kirke ved prest Bjørn Brakestad. Lola Vilaseca Meling  er organist.  Monica Stenseth deltar på fløyte.
Trenger du skyss, ta kontakt med Einar Nordbø på tlf. 51735283/41430004
Hjertelig velkommen til gudstjeneste!