9.05.2015

Presentasjonsgudstjeneste

Hjarteleg velkommen til Gudstjeneste i morgon, søndag den 6. september kl 11.  Prest Bjørn Brakestad, organist Lola Vilaseca Meling. Her vil dei 6 flotte konfirmantane våre bli presentert, det blir sang ved Tuva Erle og Ragna Steine samt innsetting av ny kyrkjeverje. Offer til konfirmantarbeidet. Etter Gudstjenesta blir det kirkekaffi.