9.15.2015

Kirkevalget 2015Det nye menighetsrådet på Kvitsøy for perioda 2015-2019 er som fylgjer:

Faste representantar:
1. Kjersti Greibesland
2. Einar Nordbø
3. Arild Amundsen
4. Ingrid Pettersen

Vararepresentantar:
5. Eugenie Prøis Lunde
6. Anne Marie Svendsen
7. Marie Nordbø
8. Inger Cathrine Moe

Valgoppslutninga var på 43%