8.14.2015

Velkommen til kirken!

Søndag 16.08 blir det høymesse i Kvitsøy kirke kl 11.00. Prest er Bjørn Brakestad, og det blir nattverd og kirkekaffe. Alle er velkomne!