5.22.2015

Velkommen til høymesse i pinsen!

Første pinsedag blir det høymesse i Kvitsøy kirke, og alle er velkomne! Menighetskoret, prest Bjørn Brakestad og organist Lola Vilaseca Meling deltar. Og selvfølgelig blir det kirkekaffe! Det vil i tillegg bli en gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet for 2014.

Plakat for gudstjenesten ligger her.