10.27.2014

Allehelgensdag 2.november 2014

Velkommen til minnegudstjeneste i Kvitsøy kirke kl.18:00 ved Bjørn Brakestad.
Sang av Kari og Berner Høie.
Organist Vilaseca Maria Dolors.
Offer til Israelsmisjonen.