6.02.2014

Plan for bevaring og utvikling av Kvitsøy kirke

Fellesrådet på Kvitsøy har i løpet av det siste året sett på behovet for hva som må gjøres for å bevare og ivareta Kvitsøy kirke og gravlund. I tillegg har vi gjort oss en del tanker rundt hvordan det kan la seg gjøre å forene vår verneverdige kirke med dagens og morgendagens behov. Vi har på bakgrunn av disse vurderingene utarbeidet Plan for bevaring og utvikling av Kvitsøy kirke.

Målet med planen er å komme ajour med utsatt vedlikehold, foreta diverse bygningsmessige utbedringer, oppgradere gravlunden, samt bygge en kirkestue som mangler i dag.

Planen finner du her