6.15.2014

Kirkens grunnlovsjubileum

Kirkens grunnlovsjubileum


Idag ble grunnlovsjubileet markert i Kvitsøy kirke, og forsamlingen fikk et tilbakeblikk på hvordan livet var for 200 år siden. Gro A. Steine og Liv N. Amundsen skildret hvordan Kvitsøy bidro. Bjørn Brakestad siterte fra en preken holdt i februar 1814 på slottskapellet i Oslo. Kirkens plass i samfunnet som arena for opplysning, samtaler og kirketukt ble også illustrert. Menighetskoret og Madlamark mannskor bidro med sang og musikk.

Etterpå var det samling på kirkebakken, hvor ordfører Mirjam Ydstebø og stortingsrepresentant Roy Steffensen holdt taler.
Gro A. Steine viser bilde av presten fra 1814, samt kopi av brevet som ble sendt fra soknet til Eidsvoll


Kvitsøy menighetskor

Madlamark mannskor
Sogneprest Bjørn Brakestad i rollen som prest anno 1814

Menighetskoret, Madlamark mannskor og HyttetuOrdfører Mirjam Ydstebø


Stortingsrepresentant Roy SteffensenSogneprest Bjørn Brakestad, ordfører Mirjam Ydstebø, stortingsrepresentant Roy Steffensen