4.10.2014

Belysning av Kvitsøy Kirke

Kirkeringen har i flere år samlet inn midler til belysning av Kvitsøy Kirke. Nå er det samlet inn nok penger til at vi kan gå videre med prosjektet. Da Kvitsøy Kirke står på et middelalderkirkested, er noe av området rundt kirken automatisk fredet. Gravearbeidet innenfor dette området krever dispensasjon fra kulturminneloven. Det er i dag sendt søknad til Riksantikvaren om å få dispensasjon for gravearbeidet i forbindelse med belysningen. Et av lysene vil komme oppå plenen som du ser i bildet. Da håper vi at søknaden blir raskt behandlet hos riksantikvaren