3.19.2014

Samtalegudstjeneste 23. mars 2014

 
Søndag 23. mars kl. 17.30 blir det Samtalegudstjeneste i Kirken, der konfirmantene våre (bilde) deltar. Prest, Bjørn Brakestad, Organist Lola Vilaseca Meling. Takkoffer til Menighetsarbeid. Sang av Nina H. Gundersen. Etter gudstjenesten  blir det åpen fest for alle på Bedehuset, der konfirmantene og 50 års konfirmantene blir med. Sang av menighetskoret. Du er hjertelig velkommen