3.05.2014

Ledig stilling som kirkeverge


Ledig stilling som

Kirkeverge/daglig leder

Vi søker kirkeverge/daglig leder i Kvitsøy menighet.
40 % fast stilling er ledig fra 1. juni 2014

Kvitsøy kommune er en ett-soknskommune med ca. 500 innbyggere.
Det er 5 personer som er ansatt i Kvitsøy kirke og til sammen har vi 77 % stilling. Staben består av prest, trosopplæringsmedarbeider, klokker, kirketjener, kantor og kirkeverge/daglig leder. Kirken har kontorlokaler på Kvitsøy bedehus, men vi er åpne for at kontoret kan ha sin base på Randaberg. Kvitsøy har et aktivt kristent miljø og menighetsrådet er opptatt av å videreutvikle menigheten som et inkluderende og levende fellesskap

Arbeidsoppgaver:

- Ansvar for drift av kirkebygg og kirkegård
-Lede kontorets drift
-Være nærmeste overordnede for menighetens ansatte unntatt prestene.
-Økonomistyring og personalforvaltning.
-Saksbehandling for fellesråd/menighetsråd.
-Være bindeledd mellom staben og menighetsråd

Kvalifikasjoner:
- Relevant erfaring/høyere utdanning innen administrasjon og ledelse
- Det er ønskelig med erfaring fra kirke-og menighetsarbeid
- Annen relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning

Ved ansettelsen vil det bli lagt vekt på:
- Personlig egnethet.
- Gode samarbeidsevner.
- Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ.

Særskilte krav
- Medlemskap i Den norske kirke.
- Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29

Vi tilbyr:
- Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende regler.
- Pensjonsordning gjennom KLP.

- Arbeidsbeskrivelse vil bli utarbeidet i samarbeid med den som tilsettes.
- Fleksibel arbeidstid

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av fellesrådet, Linda Tveteraas tlf. 900 21 493.

Søknad med CV og referanser, kopi av vitnemål og attester sendes:
Kvitsøy kirkelige fellesråd, Leiasundveien 14, 4180 Kvitsøy.
Email: kirkevergen@kirkenkvitsoy.no

Søknadsfrist: 31. mars 2014.