6.21.2013

Ny kirkeverge på Kvitsøy


Åshild Olsen er ansatt som ny kirkeverge fra 1. august 2013. Hun kjenner menigheten og menighetsrådets arbeid godt etter at hun har vært leder av menighetsrådet i to år. Hun aktiv i mye av det kristne arbeidet på Kvitsøy og vi ønsker henne velkommen i den nye stillingen.